Direct naar content gaan

Samenvatting

Het Portugese telecombedrijf MEO sluit met haar klanten overeenkomsten voor het verrichten van zijn diensten (telecommunicatie, toegang tot internet, televisie en multimedia). In bepaalde overeenkomsten wordt bedongen dat de klant gedurende een minimumperiode aan de overeenkomst gebonden is. In die gevallen gelden bepaalde gunstige voorwaarden, zoals lagere maandelijkse termijnen.

In deze overeenkomsten is ook bepaald dat MEO, in geval van deactivering van de diensten vóór het einde van de minimumcontractduur, op verzoek van de klant of om een aan de klant toe te rekenen reden, recht heeft op een compensatiebedrag. MEO meent dat het wegens vervroegde beëindiging van de overeenkomst verschuldigde (compensatie)bedrag een niet aan btw onderworpen compensatie vormt doordat deze compensatie geen tegenprestatie voor een dienst uitmaakt.

De Tribunal Arbitral Tributário (scheidsgerecht voor belastingzaken, Portugal) heeft in het kader van een geding hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ oordeelt dat een compensatiebedrag als in het hoofdgeding moet worden beschouwd als de vergoeding voor een dienst verricht onder bezwarende titel en als zodanig is onderworpen aan de btw.

Het feit dat met het vaste bedrag wordt beoogd klanten ervan te weerhouden de minimumcontractduur niet na te leven en de schade te herstellen die de marktdeelnemer in geval van niet-naleving van die contractduur heeft geleden, het feit dat de beloning die een tussenhandelaar ontvangt bij ondertekening van een overeenkomst met een minimumcontractduur, hoger is dan bij een overeenkomst zonder minimumcontractduur en het feit dat dit bedrag naar nationaal recht wordt gekwalificeerd als een boete, zijn niet van doorslaggevend belang voor de kwalificatie van het compensatiebedrag.

Conform Conclusie A-G Kokott (NLF 2018/1361, met noot van Bijl).

Derde oordeel Hof van Justitie over btw bij niet afgenomen prestaties

In de onderhavige zaak oordeelt het HvJ voor de derde maal over de btw-gevolgen wanneer een prestatie door de afnemer niet wordt afgenomen. In het arrest Société thermale d’Eugénie-les-Bains ging het om een hotelgast die bij reservering een voorschot betaalde. Bij annulering viel dit voorschot Société thermale d’Eugénie-les-Bains toe als schadevergoeding. Wanneer de gast wel gebruik maakte van de hotelkamer, werd het voorschot in mindering gebracht op de kamerprijs. Het HvJ oordeelde dat het voorschot wanneer dit mag worden behouden moet worden gezien als forfaitaire schadeloosstelling wegens ontbinding als gevolg van de niet-nakoming door de gast. Het voorschot is derhalve onder die omstandigheden niet belast met btw. In de gevoegde zaken Air France-KLM en Hop! Brit Air gaat het om verkochte vliegtickets waarbij de passagiers geen gebruik maken van hun ticket. Het HvJ oordeelde in dat geval dat reeds btw verschuldigd is bij de uitgifte van de tickets, omdat passagiers dan het recht krijgen gebruik te maken van een vlucht. Wanneer zij hier geen gebruik van maken, kan volgens het HvJ niet worden gesteld dat sprake is van een schadevergoeding. Wanneer we de twee zaken naast elkaar zetten dan zijn twee belangrijke verschillen te onderkennen:

  1. In geval van de vliegtickets heeft de passagier de volledige ticketprijs betaald en blijft deze ook verschuldigd wanneer hij geen gebruik maakt van het ticket. In geval van de reservering wordt slechts een deel van de vergoeding betaald als voorschot en is de gast slechts dat deel van de vergoeding kwijt.
  2. Bij de tickets is de verkoop bindend en definitief. De tickets kunnen niet worden geannuleerd. Bij de hotelreservering is annulering wel mogelijk, in welk geval de gast alleen het voorschot kwijt is.

Langs de lijnen van het arrest Air France-KLM en Hop! Brit Air

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012
Instantie
HvJ
Datum instantie
22 november 2018
Rolnummer
C‑295/17
ECLI
ECLI:EU:C:2018:942
Auteur(s)
Madeleine Merkx
Universiteit Leiden/BDO
NLF-nummer
NLF 2018/2611
Aflevering
13 december 2018
Judoreg
NFB2037
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=8&lid=2,bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=3,bwbr0002629&artikel=3&lid=1,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=6a,bwbr0002629&artikel=6b,bwbr0002629&artikel=6c,bwbr0002629&artikel=6c&lid=1,bwbr0002629&artikel=6d,bwbr0002629&artikel=6e,bwbr0002629&artikel=6e&lid=1,bwbr0002629&artikel=6f&lid=1,bwbr0002629&artikel=6g,bwbr0002629&artikel=6h,bwbr0002629&artikel=6i,bwbr0002629&artikel=8,bwbr0002629&artikel=8&lid=2,bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9&lid=1,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=12&lid=5,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15&lid=1,bwbr0002629&artikel=20&lid=1,bwbr0002629&artikel=26,bwbr0002629&artikel=35a,bwbr0002634&artikel=33,bwbr0002672&artikel=15e&lid=10,bwbr0002672&artikel=14&lid=4,bwbr0002672&artikel=14b&lid=5,bwbr0002672&artikel=28&lid=2,bwbr0005537&artikel=7:13

Naar de bovenkant van de pagina