Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(19)
  • Jurisprudentie(607)
  • Commentaar NLFiscaal(19)
  • Literatuur(39)
  • Recent(41)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

X (belanghebbende), een leefgemeenschap, is opgericht in 1983. De gemeenschap bestaat uit vaste bewoners en tijdelijke bewoners. Daarnaast zijn er enkele inwonende gezinsleden. X is gevestigd in een wooncomplex. Diverse vrijwilligers – veelal woonachtig op het terrein van X – verlenen zorg aan diverse (mede)bewoners en ex-bewoners.

In deze procedure zijn aan X opgelegde (navorderings)aanslagen vpb 2012 tot en met 2015 in geschil.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de Inspecteur de (navorderings)aanslagen tijdig heeft opgelegd. Met betrekking tot de navorderingsaanslagen is voorts sprake van een nieuw feit. X drijft volgens de Rechtbank een onderneming in de zin van artikel 2, lid 1, onderdeel e, Wet VpB 1969. Zij is niet subjectief vrijgesteld in de zin van artikel 5, onderdeel c, Wet VpB 1969 (de zorgvrijstelling) omdat zij niet (nagenoeg) uitsluitend kwalificerende zorgwerkzaamheden verricht.

De Inspecteur heeft met controles vanwege de anbi-status van X geen vertrouwen gewekt dat X geen onderneming dreef en dus niet als belastingplichtige is aan te merken voor de vpb.

Omdat X niet meer als anbi (zie Rechtbank Gelderland 10 februari 2021, 19/7430, ECLI:NL:RBGEL:2021:623) wordt aangemerkt over de in geding zijnde periode komt zij niet in aanmerking voor fictieve kostenaftrek vanwege de voor haar werkzame vrijwilligers (artikel 9, lid 1, onderdeel h, Wet VpB 1969) en behoeft deze stelling van X geen verdere behandeling. Het beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012-2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
10 februari 2021
Rolnummer
19/7388; 19/7390; 19/7391; 19/7392
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:624
Auteur(s)
Gert-Jan de Ruiter
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2021/0525
Aflevering
11 maart 2021
Judoreg
NFB4176
bwbr0002320&artikel=11,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=5

X