Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(48)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(2)

X (belanghebbende) exploiteerde in 2015 en 2016 een eetcafé in de vorm van een eenmanszaak.

Aan X zijn op basis van uitkomsten van een boekenonderzoek, na het uitblijven van indiening van de aangifte, aanslagen IB/PVV en Zvw 2015 opgelegd met – ter zake van de aanslag IB/PVV – een verzuimboete. Voorts zijn na het uitblijven van de aangifte IB/PVV 2016 ambtshalve aanslagen voor dat jaar opgelegd met – ter zake van de aanslag IB/PVV – een verzuimboete. De ambtenaar die deze aanslagen heeft opgelegd heeft geen rekening gehouden met de uitkomsten van het boekenonderzoek. Twee weken later heeft de Inspecteur, overeenkomstig zijn voornemen zoals aangekondigd in het controlerapport een navorderingsaanslag IB/PVV 2016 op basis van de uitkomsten van het boekenonderzoek opgelegd.

X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Vast staat dat de Inspecteur niet beschikt over een nieuw feit. Tussen partijen is in geschil of de Inspecteur voor het jaar 2016 kon navorderen op basis van een kenbare fout als bedoeld in artikel 16, lid 2, aanhef en onderdeel c, AWR. Dat is volgens Hof Den Haag niet het geval. Het niet betrekken van de uitkomsten van het boekenonderzoek moet worden aangemerkt als een verwijtbaar onjuist inzicht van de Inspecteur in de feiten of het recht. Een dergelijke beoordelingsfout kan niet met toepassing van artikel 16, lid 2, aanhef en onderdeel c, AWR worden hersteld.

X heeft voor beide jaren niet de vereiste aangiften gedaan. Er is sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast ten aanzien van de primitieve aanslagen. De aanslag IB/PVV 2015 wordt verminderd overeenkomstig de in hoger beroep gewijzigde redelijke schatting. De aanslag IB/PVV 2016 blijft in stand. De verzuimboetes zijn terecht opgelegd.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
20/00758; 20/00759; 20/00760
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2021:2434
NLF-nummer
NLF 2022/0052
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002320&artikel=16&lid=2

X