Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(9)
  • Jurisprudentie(160)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(25)
  • Recent(9)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

De staatssecretaris is deels tegemoetgekomen aan een WOB-verzoek om informatie over de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Er zijn vier documenten openbaar gemaakt.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 november 2021
NLF-nummer
NLF 2021/2283
Aflevering
2 december 2021
bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.13

X