Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(530)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(8)
  • Recent(37)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Bij het uitblijven van het doen van aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2018 heeft de Inspecteur aan X (bv; belanghebbende) een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting 2018 opgelegd. Daarbij heeft hij de belastbare winst geschat op € 1.000 en tevens een verzuimboete van € 2.639 opgelegd. Bij Rechtbank Den Haag is in geschil of de aanslag en de verzuimboete terecht en naar de juiste bedragen zijn opgelegd en of de uitspraak op bezwaar door een bevoegd persoon is genomen.

De Rechtbank is van oordeel dat de uitspraak op bezwaar, nu deze in opdracht van de Inspecteur door zijn collega is ondertekend, door een bevoegd persoon is genomen. Ook is volgens de Rechtbank sprake van een redelijke schatting van de winst en is de verzuimboete terecht en naar de juiste hoogte opgelegd. De financiële omstandigheden en de gezondheid van de gemachtigde van X kunnen niet als verzachtende omstandigheden worden aangemerkt. Het lag op de weg van X om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de aangifte tijdig in te dienen. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
22 maart 2022
Rolnummer
21/745
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:2771
NLF-nummer
NLF 2022/1266
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0002320&artikel=8,bwbr0002320&artikel=8,bwbr0002320&artikel=11,bwbr0002320&artikel=11,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=67a,bwbr0002320&artikel=67a,bwbr0005537&artikel=1:3,bwbr0005537&artikel=1:3

X