Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(6)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een kopie van de wijziging van de Uitv.reg. AWR en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toegezonden. Hiermee geeft hij uitvoering aan een toezegging. Met de wijziging van de Uitv.reg. AWR is een uitzondering gemaakt op de fiscale geheimhoudingsplicht ten behoeve van verstrekkingen zoals die geregeld zijn in de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 en Sanctieregeling Belarus 2006. De staatssecretaris heeft een concept van deze wijziging aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ter advisering. De AP had geen opmerkingen bij het concept.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juni 2022
Rolnummer
2022-0000158839
NLF-nummer
NLF 2022/1123
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0006736&artikel=43c,bwbr0006736&artikel=43c

X