Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Einduitspraak Hoge Raad 28 februari 2003 nr 37.899.
Een VOF die vanaf 1 april 1997 een café drijft, heeft volgens de FIOD met alcoholhoudende dranken de accijnsregels overschreden. Die zaak was aanvankelijk door het OM voor een vervolging bij de strafrechter bestemd, maar is uiteindelijk geseponeerd. In de loop van het FIOD onderzoek is aanvankelijk aan de hand van voorlopige bevindingen een naheffingsaanslag accijns van fl. 44.752 opgelegd en na afronding van het onderzoek nog eens één van fl. 34.027 (met 100%-verhoging), waarvan de dagtekening 16 november 1998 is. Na cassatie stelt het Hof vast dat op de laatste naheffingsaanslag de vermelding van de termijn waarover is nageheven ontbreekt. In dit geval is niet aanstonds duidelijk op welke termijn de aanslag betrekking heeft omdat de Inspecteur pas op 4 december 2000 de beschikking over de desbetreffende Fiod-rapporten heeft gekregen en ook de VOF daarover niet eerder heeft beschikt. Dat alles brengt blijkens HR 20 december 1978 nr 18.960 (BNB 1979/111) en HR 6 oktober 1993 nr 28.752 (BNB 1995/99c) mee dat aan de naheffingsaanslag een wezenlijk element ontbreekt waardoor hij nietig is.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
1998
Instantie
Hof Arnhem
Datum instantie
10 november 2004
Rolnummer
03.00419
ECLI
ECLI:NL:GHARN:2004:AR6526

Naar de bovenkant van de pagina