Direct naar content gaan

Samenvatting

Is een in België gevestigde BV loonheffing verschuldigd voor de werkzaamheden die de eveneens in België wonende dga zowel in dat land als in Nederland verricht? De BV meent van niet, maar de Nederlandse inspecteur is een andere mening toegedaan. Omdat de BV over het tijdvak januari 2007 geen aangifte loonheffingen heeft gedaan, heeft de inspecteur een naheffingsaanslag en een verzuimboete opgelegd. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de dga een werknemer is waarvoor de BV loonbelasting had moeten inhouden.
Voor wat betreft de belastingplicht oordeelde Hof Den Bosch dat de man in 2007 meer dan 183 dagen in Nederland heeft gewerkt, zodat de belastingheffing over de arbeidsbeloning op grond van artikel 15 van het belastingverdrag met België aan Nederland is toegewezen.
De Hoge Raad oordeelt in cassatie dat het Hof het belastingverdrag juist heeft uitgelegd. Het feit dat de arbeidsbeloning in België ook is onderworpen aan een gemeentebelasting (opcentiemen), maakt niet dat de arbeidsbeloning aan België moet worden toegewezen.
Voor wat betreft de formeelrechtelijke kant oordeelde het Hof dat de inspecteur terecht de bewijslast heeft omgekeerd omdat de BV niet (tijdig) heeft voldaan aan een uitnodiging tot het doen van aangifte. De BV heeft namelijk pas aangifte gedaan nadat de inspecteur een belastingaanslag naar een geschat bedrag heeft vastgesteld. Dat is te laat (Hoge Raad, 2 maart 2007, nr. 42.311, LJN AZ9676).
Het Hof heeft voorts geoordeeld dat de omkering van de bewijslast ook in stand blijft nu de BV pas in de bezwaarfase te kennen heeft gegeven van mening te zijn dat geen loonheffingen zijn verschuldigd.
De Hoge Raad is het hier mee eens. Het Hof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting.
Niettemin wordt de zaak toch verwezen omdat het Hof geen juist oordeel heeft gegeven over de door de inspecteur gemaakte schatting over de hoogte van het loon.
Anders A-G Niessen.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2007
Instantie
HR
Datum instantie
12 juli 2013
Rolnummer
12/00517
ECLI
ECLI:NL:HR:2013:30
bwbid=bwbr0&artikel=2,6&g=2013-01-01,bwbr0002471&artikel=2&lid=3,bwbr0002471&artikel=2&lid=5

Naar de bovenkant van de pagina