Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(201)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(8)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

X (belanghebbende) heeft op 21 maart 2018 een gebruikte personenauto doen registreren in het Nederlandse kentekenregister. De auto is geproduceerd in een zogenoemde Amerikaanse uitvoering van een bepaald merk en model personenauto. Deze uitvoering wijkt in twee opzichten af van de zogenoemde Europese uitvoering van de personenauto van hetzelfde merk en model, te weten wat betreft het type koplampen en de wijze waarop de temperatuur in de klimaatregeling wordt weergegeven (in graden Fahrenheit in plaats van Celsius).

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de handelsinkoopwaarde van de auto mag worden gesteld op de uit de koerslijst blijkende handelsinkoopwaarde van de Europese uitvoering van de auto met normale gebruiksschade, verminderd met een bedrag vanwege de twee hiervoor genoemde afwijkingen. Volgens het Hof is dat het geval.

Tegen dit oordeel heeft de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dat ongegrond. In cassatie staat vast dat de auto niet voorkomt in de door X gehanteerde koerslijst. De Inspecteur heeft niet gesteld dat de Amerikaanse uitvoering van de auto voorkomt in een andere in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland als bedoeld in artikel 10, lid 8, Wet BPM. Hiervan uitgaande faalt het middel op de gronden vermeld in het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 (19/04563, ECLI:NL:HR:2022:640), r.o. 4.2.3 en 4.3.2.

Conform Conclusie A-G IJzerman (NLF 2022/0884, met noot van Elbert).

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
27 mei 2022
Rolnummer
21/03442
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:768
Auteur(s)
Heleen Elbert
Elbert Fiscaal
NLF-nummer
NLF 2022/1202
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5087
bwbr0005806&artikel=10&lid=8,bwbr0005806&artikel=10&lid=8,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=9&lid=5,bwbr0005806&artikel=9&lid=5

X