Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal(21)
  • Literatuur(1)
  • Recent(2)

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7 juni 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel heeft drie doelstellingen die verband houden met knelpunten bij kleine pensioenen. Ten eerste wordt het voor pensioenuitvoerders mogelijk om de waarde van alle kleine (bruto-)ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen. Ten tweede mag de uitvoerder van een klein nettopensioen dit straks afkopen. Ten derde neemt dit wetsvoorstel fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine nettolijfrente. De Eerste Kamer gaat zich nu over dit wetsvoorstel buigen.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Pensioen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
7 juni 2022
Rolnummer
36 004
NLF-nummer
NLF 2022/1111
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0011353&artikel=5.16,bwbr0011353&artikel=5.16,bwbr0011353&artikel=5.16c,bwbr0011353&artikel=5.16c,bwbr0011353&artikel=5.17e,bwbr0011353&artikel=5.17e

X