Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Bedrijven met onwenselijke belastingconstructies kunnen alleen individuele steun aanvragen bij de overheid als zij voldoen aan twee fiscale voorwaarden op het gebied van vestigingsplaats en transacties.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Aan bedrijven die om steun vragen worden de volgende twee voorwaarden gesteld:

1. Vestigingsplaats – Geen vestiging in een land met een te laag belastingtarief;

Het bedrijf dat om steun vraagt is niet gevestigd in een land met een te laag belastingtarief. Dit zijn landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese ‘zwarte’ lijst staan. Op dit moment zijn dit in totaal 24 landen.

2. Transacties – Geen betalingen aan land met te laag belastingtarief;

De Nederlandse vestigingen van het bedrijf dat om steun verzoekt betaalt geen renten of royalty’s aan vestigingen van het concern in landen met een te laag belastingtarief en landen die op de Europese lijst staan.

De voorwaarde van de vestigingsplaats geldt ook voor deelnemingen en de directe aandeelhouders van het steun vragende bedrijf. Het uitgangspunt bij deze voorwaarde is dat alleen gekeken wordt naar de aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen in bezit hebben. Daarnaast geldt een uitzondering als een bedrijf met deelnemingen daadwerkelijk reële operationele activiteiten heeft in de landen met een te laag belastingtarief. Dat kan bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf zijn in Nederland, dat via een deelneming in een laagbelastend land, met een ruime hoeveelheid personeel goederen produceert in opdracht van het Nederlandse hoofdkantoor.

Omdat het in deze coronacrisis nodig kan zijn om snel te handelen als een bedrijf in moeilijkheden zit, wordt het mogelijk om toch steun te verlenen als het bedrijf binnen een termijn van in principe 12 maanden alsnog aan de voorwaarden voldoet. In de voorwaarden voor de steunverlening worden hier dan specifiek afspraken over gemaakt.

Het besluit past bij de vele maatregelen die dit kabinet al genomen heeft om belastingontwijking aan te pakken. Hierdoor worden ongewenste belastingstructuren opgeruimd en stroomt geld straks niet meer onbelast naar deze landen toe.

De nu gepresenteerde voorwaarden maken onderdeel uit van het bredere pakket aan voorwaarden voor individuele steun aan bedrijven.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
19 juni 2020
Rolnummer
2020-0000114039
NLF-nummer
NLF 2020/1458
Aflevering
25 juni 2020

Naar de bovenkant van de pagina