Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
De Europese Commissie heeft op 22 december 2021 een belangrijk initiatief gepresenteerd om het misbruik van lege entiteiten voor oneigenlijke belastingdoeleinden te bestrijden. Het voorstel moet ervoor zorgen dat entiteiten in de Europese Unie die geen of minimale economische activiteiten ontplooien, niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen en geen financiële lasten voor de belastingbetaler met zich brengen. Dit zal ook het gelijke speelveld waarborgen voor de overgrote meerderheid van de Europese bedrijven, die van cruciaal belang zijn voor het herstel van de EU, en ervoor zorgen dat gewone belastingbetalers niet hoeven te boeten voor anderen die hun billijke aandeel niet willen betalen. Als het voorstel wordt aangenomen moet het op 1 januari 2024 in werking treden.
Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
Europese Commissie
Datum instantie
22 december 2021

X