Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Bij besluit van 19 december 2019 heeft de Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak- budapesti Adó- és Vámigazgatósága (belastingdienst Boedapest-noord) de vennootschap MAX7 Design Kft (hierna: X), de verplichting opgelegd om zekerheid te stellen tot betaling van belastingen ten bedrage van HUF 1.930.979 (ongeveer € 4.900). De reden daarvoor was dat een van de bestuurders van X tussen 14 februari en 2 juni 2017 bestuurder was geweest van een andere vennootschap, in liquidatie, die was ontbonden met een belastingschuld ten belope van dat bedrag. Op 7 januari 2020 hebben de aandeelhouders van X de betrokken bestuurder ontslagen en een andere in zijn plaats aangesteld. Aangezien de reden voor het opleggen van de verplichting tot zekerheidstelling daarmee was weggenomen, heeft X geen zekerheid gesteld. Dit had op basis van Hongaars recht tot gevolg dat het fiscaal identificatienummer en het btw-identificatienummer van X werden ingetrokken. X betoogt dat artikel 273 Btw-richtlijn en artikel 16, 47 en 52, lid 1, Handvest zich verzetten tegen de Hongaarse regeling waarop de besluiten tot intrekking zijn gebaseerd, omdat hierdoor haar vrijheid van ondernemerschap op onevenredige wijze wordt beperkt.

De Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 oktober 2022
Rolnummer
C-519/22
NLF-nummer
NLF 2022/2331
Aflevering
1 december 2022
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=273

Naar de bovenkant van de pagina