Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(548)
  • Commentaar NLFiscaal(2)
  • Literatuur(13)
  • Recent(43)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) heeft een herziene aangifte IB/PVV 2014 ingediend waarin zij een persoonsgebonden aftrekpost aan scholingsuitgaven in aanmerking heeft genomen. De Inspecteur heeft naar aanleiding van de herziene aangifte de eerder opgelegde aanslag ambtshalve verminderd. Nadien is de Inspecteur ervan op de hoogte geraakt dat de in aanmerking genomen kosten zien op een korting van het brutoloon als gevolg van een arbeidsvoorwaardenakkoord van 2 maart 2010 van de politie. Deze kosten kunnen niet in aanmerking worden genomen als aftrekbare scholingsuitgaven. In geschil is een in verband hiermee opgelegde navorderingsaanslag.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat sprake is van een ambtelijk verzuim dat aan navordering in de weg staat. De Inspecteur heeft hoger beroep ingesteld.

Hof Den Bosch overweegt dat de herziene aangifte een (te laat ingediend) bezwaarschrift is. De Inspecteur dient een bezwaarschrift dat wegens termijnoverschrijding of om andere redenen van formele aard niet-ontvankelijk is, tevens als een verzoek om ambtshalve vermindering aan te merken. De Inspecteur heeft het herziene aangiftebiljet ook als zodanig behandeld. Zowel het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar als het ambtshalve verminderen van de aanslag heeft geautomatiseerd plaatsgevonden door middel van een risicotool.

Het Hof oordeelt dat een automatische afdoening door middel van een risicotool ook bij een verzoek tot ambtshalve vermindering leidt tot een ambtelijk verzuim indien die beoordeling op een later moment onjuist blijkt. Door een inhoudelijke beoordeling na te laten heeft de Inspecteur ook in dat geval een ambtelijk verzuim begaan.

Het hoger beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
25 mei 2022
Rolnummer
21/00447
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1688
NLF-nummer
NLF 2022/1219
Aflevering
23 juni 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

X