Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechterlijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges.

In dit jaaroverzicht biedt de commissie inzicht in haar werkwijze en in de kwesties die in 2022 in het overleg aan de orde zijn geweest. Ook zijn uitspraken opgenomen die betrekking hebben op onderwerpen waarover op meer informele wijze tussen de colleges overleg heeft plaatsgevonden.

De vier hoogste bestuursrechters hebben van gedachten gewisseld over onderĀ meer de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, de bewijsmaatstaf bij boetes, de overschrijding van de redelijke termijn en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Overig
Datum instantie
9 maart 2023
NLF-nummer
NLF 2023/0581
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina