Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Heffingsambtenaar heeft op 5 februari 2018 naar aanleiding van verlaging van de WOZ-waarde van de woning van X (belanghebbende) de aanslag watersysteemheffing 2010 met € 4,30 verminderd. Daarnaast heeft de Invorderingsambtenaar met dezelfde dagtekening een beschikking invorderingsrente van € 1,20 genomen. X meent dat het bedrag aan te vergoeden invorderingsrente op € 2 dient te worden vastgesteld en is daarom in beroep en hoger beroep gegaan.

X heeft met betrekking tot de aanslag watersysteemheffing 2010 geen uitstel van betaling gevraagd.

Op basis van de met ingang van 1 januari 2013 geldende wetgeving bestaat dan geen recht op vergoeding van invorderingsrente. Dit betekent dat het bedrag aan invorderingsrente niet op € 2 kan worden bepaald en dat de beschikking invorderingsrente van € 1,20 in stand blijft omdat X door het instellen van (hoger) beroep niet in een nadeliger positie kan komen te verkeren.

Gelet op het geringe financiële belang bestaat geen recht op een immateriële schadevergoeding wegens undue delay. Ook is geen aanleiding voor een proceskostenvergoeding. Hof Den Bosch verklaart het hoger beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
1 januari 2011 t/m 5 februari 2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
26 oktober 2022
Rolnummer
21/00773
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:3789
NLF-nummer
NLF 2023/0586
Aflevering
16 maart 2023
bwbr0004770&artikel=28b,bwbr0004770&artikel=28b

Naar de bovenkant van de pagina