Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op 17 maart 2020 gereageerd op de brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 12 maart 2020. In deze brief heeft het kabinet enkele maatregelen bekendgemaakt die (inmiddels) zijn genomen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus.

Naast het opschalen van de regeling voor werktijdverkorting en de (versnelde) verruiming van de regeling Borgstelling MKB-kredieten, worden er ook fiscale maatregelen van kracht. Zo wordt er een mogelijkheid geïntroduceerd tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Daarnaast zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete achterwege laten of terugdraaien die is opgelegd voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Tot slot geeft het kabinet aan dat verzoeken om vermindering van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting door de Belastingdienst zullen worden ingewilligd.

Hoewel deze eerste set aan maatregelen zeer welkom is, constateert de NOB dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over de aan deze maatregelen klevende eisen. Het kabinet geeft aan zich te richten op maatwerk en passende instrumenten te zullen inzetten als de situatie daarom vraagt. Door middel van deze reactie doet de NOB het kabinet een aantal handreikingen ten aanzien van mogelijke fiscaal-inhoudelijke en administratieve maatregelen in de (nabije) toekomst. Volgens de NOB kan ook inspiratie worden ontleend aan door andere landen reeds geïntroduceerde maatregelen.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
NOB
Datum instantie
17 maart 2020
NLF-nummer
NLF 2020/0765
Aflevering
26 maart 2020

Naar de bovenkant van de pagina