Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is geboren in 1996. Zijn moeder was niet gehuwd met zijn biologische vader.

De moeder van X is gehuwd met Y. X is op 1 oktober 2001 door Y als kind erkend.

De biologische vader van X is in 2017 overleden. X is door zijn biologische vader (hierna: erflater) niet erkend als bedoeld in artikel 1:203 BW. Erflater heeft X bij testament tot een van de erfgenamen benoemd. De verkrijging van X bedraagt € 503.932.

In geschil is of X recht heeft op toepassing van tariefgroep I en de vrijstelling voor kinderen. Partijen zijn verdeeld over de uitleg van het begrip bloedverwant.

Artikel 2, lid 3, onderdeel i, AWR knoopt voor het begrip kind weliswaar aan bij bloedverwantschap, maar Rechtbank Gelderland is van oordeel dat er geen aanleiding is om voor de toepassing van de belastingwet af te wijken van hetgeen in artikel 1:199 BW omtrent het juridisch vaderschap van een kind is bepaald. X kan in casu juridisch niet als kind van erflater worden aangemerkt. Dit betekent dat er geen familierechtelijke betrekking bestaat tussen erflater en X, ook al is er biologische verwantschap tussen hen beiden.

De Rechtbank is van oordeel dat X naar Nederlands recht geen kind is van erflater en daarmee ook niet gelijk hoeft te worden gesteld op grond van artikel 8 EVRM. De Inspecteur heeft terecht tariefgroep II en de vrijstelling voor overige verkrijgers toegepast.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
22 maart 2021
Rolnummer
20/967
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:1347
Auteur(s)
Nicole Gubbels
Belastingdienst/Vrije Universiteit/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2021/0833
Aflevering
22 april 2021
Judoreg
NFB4271
bwbr0002226&artikel=24,bwbr0002226&artikel=24&lid=1,bwbr0002226&artikel=32,bwbr0002320&artikel=2&lid=3,bwbv0001000&artikel=8,bwbr0002226&artikel=24,bwbr0002226&artikel=32,bwbr0002320&artikel=2&lid=3,bwbv0001000&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina