Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(3)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(4)
  • Recent(4)
  • Softlaw(28)

De Gmina L. (gemeente) is een actieve btw-plichtige met een gecentraliseerde btw-boekhouding. Tegelijkertijd is zij een lokale overheid die haar eigen taken en allerlei door de nationale overheid gedelegeerde taken uitoefent. Met het programma voor de verwijdering van asbesthoudende producten geeft zij uitvoering aan de wettelijke taken van gemeenten en aan het door de regering vastgestelde ‘Programma voor de verwijdering van asbest in Polen voor de jaren 2009-2032’. De gemeente organiseert het project op basis van aanvragen van inwoners die asbest uit hun eigendommen willen laten verwijderen. Vervolgens selecteert zij de contractant die met de verwijdering van het asbest wordt belast overeenkomstig de Poolse wet inzake overheidsopdrachten. Daarna sluit zij met deze contractant een overeenkomst inzake het verlenen van diensten in de eigendommen van de inwoners die eerder een passende aanvraag bij het gemeentebestuur hebben ingediend. Na voltooiing van de diensten reikt de aldus geselecteerde contractant aan de gemeente een factuur uit met btw die wordt berekend over de overeengekomen vergoeding. Het volledige bedrag van deze vergoeding inclusief btw wordt door de gemeente met eigen middelen betaald. Vervolgens verzoekt de gemeente om terugbetaling van alle of een deel van de hiervoor gemaakte kosten door middel van een subsidie van het provinciale fonds voor milieubescherming en waterhuishouding te L. De gemeente heeft betoogd dat zij in het beschreven geval als overheidsorgaan in de zin van artikel 15, lid 6, van de btw-wet handelt.

De Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) heeft aan het HvJ gevraagd of dit standpunt juist is, of dat de gemeente voor deze activiteiten als btw-ondernemer moet worden aangemerkt.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
15 december 2021
Rolnummer
C-616/21
NLF-nummer
NLF 2021/2416
Aflevering
23 december 2021
celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=13

X