Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geef het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022.

De inflatiecorrectie voor 2022 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,3%. Wijzigingen die enkel veroorzaakt worden door de inflatiecorrectie worden alleen weergegeven in de bijlagen. De overige wijzigingen worden toegelicht in hoofdstuk 1 tot en met 5.

Hoofdstukindeling:

 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1: Inkomsten- en loonbelasting
 • Hoofdstuk 2: Vennootschapsbelasting
 • Hoofdstuk 3: Belastingen op milieugrondslag
 • Hoofdstuk 4: Autobelastingen
 • Hoofdstuk 5: Overig
 • Bijlage 1: Fiscale parameters 2019-2022
 • Bijlage 2: Aanvullende fiscale parameters
Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 december 2021
NLF-nummer
NLF 2022/0100
Aflevering
6 januari 2022

X