Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(5)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)

Een lager OZB-tarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende instellingen is moeilijk te realiseren via een wettelijke regeling. Daarom is onderzoek nodig. Dat schrijft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer.

In deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van het overleg met gemeenten. Gemeenten constateerden dat er bij deze fiscale mogelijkheid zwaarwegende praktische uitvoerings- en toepassingsvraagstukken spelen, met betrekking tot de afbakening, die niet eenvoudig zijn op te lossen. De minister heeft daarom opdracht gegeven tot een extern onderzoek om te bezien of en hoe deze vraagstukken het beste geadresseerd kunnen worden. In de begeleidingscommissie van dit onderzoek zullen het Rijk, de VNG en gemeenten (G4, 100.000+ gemeenten en kleine gemeenten) plaatsnemen.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
BZK
Datum instantie
30 mei 2022
Rolnummer
2022-0000069835
NLF-nummer
NLF 2022/1270
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0005416&artikel=220f,bwbr0005416&artikel=220f

X