Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De Inspecteur kan op grond van artikel 77a, lid 1, Wet MRB gebruik maken van de technische hulpmiddelen, zijnde Elektronische Camerabeelden (ECB)-camera’s boven de Nederlandse wegen en camera’s op, aan of in flitspalen langs de Nederlandse wegen. Deze camera’s zijn eigendom van de politie en maken deel uit van het reeds bestaande netwerk van politie-camera’s. Het gaat daarbij om technische hulpmiddelen die aangesloten zijn op de technische voorziening ‘Oogopslag’, zoals ook vastgesteld in het convenant tussen de Belastingdienst en de Politie inzake het medegebruik van ANPR-camera’s.

De Inspecteur maakt in 2022 gebruik van 960 camera’s, verdeeld over 565 locaties. Aangezien nog niet alle camera’s in staat zijn om meerdere rijbanen te fotograferen, zijn er locaties waarop meerdere camera’s aanwezig zijn. Voor de locaties van de camera’s wordt verwezen naar de lijst die integraal onderdeel uitmaakt van het cameraplan. Deze lijst wordt gepubliceerd op www.belastingdienst.nl.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 december 2021
Rolnummer
Stcrt. 2021, 51010
NLF-nummer
NLF 2022/0066
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0007311&artikel=29a

X