Direct naar content gaan

Samenvatting

De Voorjaarsnota bevat een bijwerking van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste fiscale maatregelen die het kabinet wil gaan nemen.

 1. Vennootschapsbelasting
  De schijfgrens wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 2023. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vpb-tarief van 25,8%.
 2. Box 3: voorgenomen verhoging heffingsvrij vermogen terugdraaien
  In het coalitieakkoord is een maatregel opgenomen om het heffingsvrij vermogen in box 3 in drie stappen te verhogen van € 50.650 nu naar uiteindelijk circa € 80.000. Deze maatregel wordt teruggedraaid.
 3. Box 2: twee schijven 26% en 29,5% per 2024
  Introductie van twee schijven in box 2 met een basistarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5% voor het meerdere.
 4. Box 2: doelmatigheidsmarge van 25% naar 15%
  De doelmatigheidsmarge heeft tot gevolg dat het loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) 25% lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga. Deze marge wordt verlaagd naar 15%, waardoor dga’s meer belasting in box 1 gaan betalen.
 5. Box 2 en 3: Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen
  Door deze maatregel gaat, naast het box 1-inkomen, ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor ontvangen mensen die voornamelijk inkomen hebben in box 2 of 3 een lagere korting op de te betalen belasting. Deze maatregel wordt ingevoerd per 2025.
 6. 30%-regeling beperken tot Balkenende-norm
  Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. Als gevolg van deze maatregel geldt de regeling nog tot maximaal de WNT-norm (2022: € 216.000) (WNT = Wet normering topinkomens).
 7. Algemeen tarief overdrachtsbelasting van 9% naar 10,1%
  Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 9% naar 10,1%. Het algemeen tarief geldt niet voor de verkrijging van woningen door mensen die deze zelf langdurig gaan bewonen. Deze tariefsverhoging geldt met name voor verkrijgingen van niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die niet zelf (anders dan tijdelijk) de woningen als hoofdverblijf gebruiken. Deze maatregel komt bovenop de verhoging uit het coalitieakkoord van 8% naar 9%.
 8. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding één jaar naar voren
  De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld.
 9. Afschaffen fiscale oudedagsreserve (FOR)
  De FOR wordt afgeschaft in de vorm van het met ingang van 1 januari 2023 niet meer fiscaal gefaciliteerd mogen opbouwen van de FOR, waarbij de bestaande reeds opgebouwde FOR nog wel op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.
 10. Terugdraaien voorgenomen verhoging ouderenkorting
  De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting uit het coalitieakkoord met € 376 wordt teruggedraaid.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 mei 2022
Rolnummer
2022-0000151834
Auteur(s)
Theo Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam/FBN
Jeroen van Strien
PKF Wallast/Vrije Universiteit/Radboud Universiteit
Remco van der Zwan
EY
NLF-nummer
NLF 2022/1140
Aflevering
16 juni 2022
Judoreg
NFB5063
,bwbr0011353&artikel=3.67,bwbr0011353&artikel=3.68

Naar de bovenkant van de pagina