Direct naar content gaan

Samenvatting

Een Hongaarse verzekeringsmaatschappij (hierna: CIG) biedt een ziekteverzekeringsproduct aan waarbij zij zich onder bepaalde voorwaarden ertoe verbindt om een verzekerde particulier voor vijf ernstige ziekten gezondheidszorg in het buitenland te verstrekken.

CIG heeft in 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Best Doctors España SAU, die de geneeskundige behandelingen in het buitenland organiseert. Best Doctors onderzoekt of de persoon daadwerkelijk in aanmerking komt voor de verzekeringsdiensten. Wanneer dat het geval is, verzorgt zij de administratieve formaliteiten. Daarnaast staat Best Doctors in voor de betalingen en de follow-up van medische vorderingen.

Volgens de Hongaarse belastingdienst voldoet de dienst die Best Doctors aan CIG verleent niet aan de voorwaarden voor vrijstelling van btw in het kader van medische dienstverlening.

De Kuria, de hoogste rechterlijke instantie van Hongarije, heeft in het kader van een geding hierover aan het HvJ gevraagd of diensten als die welke in het hoofdgeding door Best Doctors worden verleend, onder de vrijstelling van artikel 132, lid 1, onderdeel c, Btw-richtlijn vallen.

Het HvJ antwoordt op de vraag dat voormeld artikel aldus moet worden uitgelegd dat diensten waarbij de juistheid van de diagnose van ernstige ziekte bij de verzekerde wordt gecontroleerd om de best mogelijke gezondheidszorg vast te stellen met het oog op de genezing van de verzekerde en om ervoor te zorgen dat de medische behandeling in het buitenland wordt verstrekt voor zover dit risico wordt gedekt door de verzekeringsovereenkomst en de verzekerde daarom verzoekt, niet vallen onder de in deze bepaling bedoelde vrijstelling.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
23 november 2022
Rolnummer
C‑458/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:924
Auteur(s)
mr. A. Vroon
Hof Den Haag
NLF-nummer
NLF 2022/2444
Aflevering
15 december 2022
Judoreg
NFB5386
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina