Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord.

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet IB 2001 en de IW 1990. Het voorstel strekt ertoe excessief lenen bij de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen.

Een onbedoeld effect van het Nederlandse belastingstelsel, dat erop gericht is zo min mogelijk een belemmerende factor te zijn voor Nederlandse bedrijven om te ondernemen, is dat directeur-grootaandeelhouders en andere aanmerkelijkbelanghouders langdurig belastingheffing kunnen uitstellen en soms vindt door het langdurige belastinguitstel zelfs helemaal geen belastingheffing meer plaats. Door liquide middelen als lening aan de eigen vennootschap te onttrekken in plaats van als dividend uit te laten keren of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel deze vorm van belastingontwijking als gevolg van het langdurig uitstellen (of definitief afstellen) van belastingheffing in excessieve gevallen tegengaan.

Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 november 2022
Rolnummer
35 496
NLF-nummer
NLF 2022/2348
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina