Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Vereniging X (belanghebbende) is actief op het gebied van asset management. Zij biedt ondersteuning aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van onderhoud en installatiebeheer betrokken zijn en helpt daarmee de Nederlandse onderhoudssector te presteren. X kent diverse soorten lidmaatschappen.

Aan X zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting (periode 2014-2017) opgelegd. Ook is bij beschikking een boete opgelegd van € 5.278.

X betoogt dat de naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd. Zij beroept zich op de goedkeuring opgenomen in paragraaf 6.3.7 van het besluit van 25 november 2011, BLKB2011/641M, op grond waarvan ondernemersverenigingen de aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek kunnen brengen.

Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland zijn slechts de leden die een bedrijfslidmaatschap hebben (de bedrijven) aangesloten bij X in de zin van de goedkeuring. Seniorleden en ereleden blijven buiten beschouwing. Publiekrechtelijke lichamen tellen wel mee. Van belang is of zij in de hoedanigheid van ondernemer handelen. Dat de bij haar aangesloten publiekrechtelijke lichamen in die hoedanigheid hebben gehandeld, maakt X echter niet aannemelijk.

De conclusie is dat X niet voldoet aan alle voorwaarden voor de toepassing van de goedkeuring, zodat zij geen recht heeft op aftrek van omzetbelasting voor haar verenigingsactiviteiten. X heeft evenmin recht op aftrek van de omzetbelasting die voor huur in rekening is gebracht omdat niet is voldaan aan het 90%-criterium.

Van een pleitbaar standpunt is geen sprake, aldus de Rechtbank. De boete wordt alleen wegens undue delay verminderd tot € 4.750.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
25 februari 2022
Rolnummer
20/2572; 20/2573
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:1018
NLF-nummer
NLF 2022/0928
Aflevering
12 mei 2022

X