Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) navorderingsaanslagen IB/PVV 2013 en 2014 opgelegd. De door X geclaimde aftrek specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven is volledig gecorrigeerd. Na bezwaar is een bedrag van € 229 aan aftrekbare zorgkosten geaccepteerd.

De Inspecteur heeft ter zitting van Hof Amsterdam meegedeeld dat op grond van het toepasselijke correctiebeleid de navorderingsaanslag IB/PVV 2014 wordt vernietigd en X op die grond een proceskostenvergoeding toekomt voor de beroeps- en hogerberoepsfase.

Ten aanzien van het jaar 2013 heeft X niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens ziekte. De aftrek van de daartoe in de aangifte opgevoerde kosten is terecht geweigerd. De aanslag wordt wel enigszins verminderd in verband met kosten van de tandarts en de mondhygiënist. Het Hof acht aannemelijk dat X steeds een eigen bijdrage voor behandelingen verschuldigd was en dat hij deze ook heeft voldaan.

Ten aanzien van de door Rechtbank Noord-Holland toegekende immateriële schadevergoeding, oordeelt het Hof dat terecht is aangesloten bij de datum waarop de Rechtbank uitspraak heeft gedaan.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013-2014
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
23 juni 2022
Rolnummer
21/00109; 21/00110
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1826
NLF-nummer
NLF 2022/1457
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0011353&artikel=6.17,bwbr0011353&artikel=6.17

Naar de bovenkant van de pagina