Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(8)
  • Jurisprudentie(147)
  • Commentaar NLFiscaal(21)
  • Literatuur(11)
  • Recent(19)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Op www.internetconsultatie.nl is een consultatie gestart over een conceptwetsvoorstel over de aandelenoptieregeling.

Het doel van dit conceptwetsvoorstel is om een aandelenoptierecht zo veel als mogelijk in de heffing te betrekken op het moment waarop liquide middelen beschikbaar (kunnen) zijn. Daarmee wenst de wetgever liquiditeitsproblemen die op het huidige heffingsmoment kunnen ontstaan waar mogelijk te voorkomen. De consultatie sluit op 30 juni 2021.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers die een werknemer een aandelenoptierecht aanbieden en hun werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het huidige heffingsmoment kan tot liquiditeitsproblemen leiden. Dit conceptwetsvoorstel beoogt dit probleem weg te nemen. De nieuwe maatregel zal er naar verwachting toe leiden dat het inzetten van aandelenoptierechten om personeel aan te trekken en te behouden veelvuldiger zal plaatsvinden en de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van onder meer de ons omringende landen wordt bevorderd.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
1 juni 2021
Auteur(s)
Elmer van Lienen
PKF Wallast
NLF-nummer
NLF 2021/1249
Aflevering
24 juni 2021
Judoreg
NFB4403
bwbr0002471&artikel=10,bwbr0002471&artikel=13a,bwbr0002471&artikel=32bb,bwbr0002471&artikel=35o,bwbr0002471&artikel=36

X