Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(12)
  • Jurisprudentie(249)
  • Commentaar NLFiscaal(4)
  • Literatuur(20)
  • Recent(14)
  • Soft Law(26)

De Duitse golfclub Schloss Igling heeft een geding met de Duitse belastingdienst inzake de weigering om een btw-vrijstelling te verlenen voor bepaalde door de golfclub verleende diensten die nauw verband houden met golfen.

Het Bundesfinanzhof (Duitsland) heeft in het kader van het geding aan het HvJ gevraagd of artikel 132, lid 1, onderdeel m, Btw-richtlijn rechtstreekse werking heeft, zodat instellingen zonder winstoogmerk zich rechtstreeks op deze bepaling kunnen beroepen bij ontstentenis van omzetting ervan in nationaal recht. Het HvJ verklaart in antwoord op deze vraag voor recht dat het voormelde artikel geen rechtstreekse werking heeft. Het HvJ verklaart voorts voor recht dat het begrip ‘instelling zonder winstoogmerk’ in de zin van artikel 132, lid 1, onderdeel m, Btw-richtlijn een autonoom begrip van Unierecht is dat vereist dat een dergelijke instelling, bij ontbinding ervan, de door haar behaalde winst die groter is dan het door haar leden gestorte aandelenkapitaal en de marktwaarde van hun inbreng in natura, niet aan die leden mag uitkeren.

Conform Conclusie A-G Hogan (NLF 2019/259, met noot van Bomer).

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HvJ
Datum instantie
10 december 2020
Rolnummer
C-488/18
ECLI
ECLI:EU:C:2020:1013
Auteur(s)
Wouter Blokland
Vrije Universiteit/Hof Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2021/0109
Aflevering
14 januari 2021
Judoreg
NFB4044
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=3,bwbr0002629&artikel=11&lid=4,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

X