Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Dit wetsvoorstel is op 11 november 2021 door de Tweede Kamer aangenomen.


Er zijn geen amendementen of moties aangenomen.


Het wetsvoorstel


De fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud van deze wetgeving. In lijn met eerdere jaren bevat het Pakket Belastingplan 2022 een wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2022’. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2022 in werking treden.


Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen: • aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden;

 • verduidelijken berekeningswijze jaarlijkse herijking van rendementspercentages box 3;

 • reparatiewetgeving Wet aanpassing box 3;

 • maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties;

 • delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden;

 • vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering;

 • verrekenvolgorde bij CFC-maatregel;

 • aanpassen verwerking negatieve btw-melding;

 • verduidelijken Wet BPM in relatie tot gebruik van de weg, de wijze van afschrijving op de waarde van een voertuig en enkele technische aanpassingen;

 • verduidelijken samenloop nihiltarief en vrijstelling aardgas; en

 • delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
35 928
NLF-nummer
NLF 2021/2203
Aflevering
18 november 2021

X