Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Het kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Dit staat in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het belastingstelsel bevat een flink aantal fiscale regelingen. Dat zijn uitzonderingen zoals aftrekposten, verlaagde tarieven of vrijstellingen. Iedere uitzondering leidt tot een ingewikkelder belastingstelsel én tot budgettaire derving. Het is daarom extra belangrijk om deze regelingen goed te evalueren en hier ook acties aan te verbinden. Het kabinet geeft daarmee ook opvolging aan het advies van de Algemene Rekenkamer. Ook als er op andere wijze signalen of twijfels over een belastingregeling binnenkomen, kan deze onder de loep worden genomen.

Deze Kamerbrief is voorzien van de volgende bijlagen:

 • Belangrijkste beleidsthema’s bij fiscale beleids- en uitvoeringsagenda.
 • Verdieping ondernemen en belastingontwijking.
 • Fiscale wetgeving met matrix. Omschrijving van de concrete wetgeving die ongeveer het komende jaar wordt ingediend.
 • Uitvoeringsprioriteiten bij fiscale beleids- en uitvoeringsagenda.
 • Beleidsruimte Btw-tarievenrichtlijn. Deze richtlijn wijzigt de Btw-richtlijn en biedt EU-lidstaten meer beleidsruimte bij het vaststellen van verlaagde btw-tarieven en nultarieven.
 • Beslisnota’s bij Kamerbrief over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
3 juni 2022
Rolnummer
2022-0000132565
NLF-nummer
NLF 2022/1138
Aflevering
9 juni 2022

X