Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(9)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur
  • Recent(1)

X (bv; belanghebbende) treedt op als verzekeraar van een pensioen- en stamrechtaanspraak. A, geboren in 1950, is enig aandeelhouder van X. De ex-werkgever heeft aan A in 1999 een ontslagvergoeding toegekend van € 204.201, die is aangewend voor een stamrecht bij X. De ontslagvergoeding wordt jaarlijks opgerent met 5% gedurende de looptijd. Op basis van het opgerente stamrechtkapitaal zijn partijen in 2015 een tijdelijke lijfrente-uitkering overeengekomen met een looptijd van dertig jaar.


X heeft zich verder verplicht tot een jaarlijks ouderdomspensioen van in aanvang € 9.200. In de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van X van 1 september 2020 staat vermeld dat het ouderdomspensioen per 1 januari 2020 wordt gewijzigd naar € 8.305 per jaar.


De Inspecteur heeft aan X een navorderingsaanslag vpb 2016 opgelegd. Hij heeft de fiscale balanswaarde van de stamrechtverplichting berekend op € 301.917. De fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting heeft hij met inachtneming van 4% rekenrente en een jaarlijkse pensioenuitkering van € 8.305 berekend op € 119.620. Dit heeft geleid tot een gedeeltelijke vrijval van de pensioen- en stamrechtvoorziening van € 204.511. In geschil is of de vrijval terecht in aanmerking is genomen. Dat is volgens Rechtbank Den Haag het geval. Voor toerekening van de correctie aan 2018 bestaat geen grond.


De Rechtbank oordeelt verder dat de Inspecteur het bezwaar van X tegen de aanslag vpb 2017 terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard. Er is geen sprake van schending van enig beginsel van behoorlijk bestuur en X heeft geen recht op een een integrale proceskostenvergoeding en schadevergoeding.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
10 september 2021
Rolnummer
20/6591;20/6592
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2021:12244
NLF-nummer
NLF 2021/2192
Aflevering
18 november 2021
bwbr0011353&artikel=3.29

X