Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De WOZ-waarde van een autowasstraat is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 767.000. Het betreft wasboxen waarin klanten zelf hun auto schoonmaken.

X (belanghebbende) bepleit een waarde van € 435.000.

In beroep hanteert de Heffingsambtenaar niet langer de huurwaardekapitalisatiemethode als onderbouwing van de vastgestelde waarde. Bij het verweerschrift heeft de Heffingsambtenaar een matrix overgelegd, waaruit blijkt dat de waarde is onderbouwd aan de hand van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Volgens Rechtbank Midden-Nederland heeft de Heffingsambtenaar aannemelijk gemaakt dat de waarde van de autowasplaats middels de gecorrigeerde vervangingswaarde niet te hoog is vastgesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt in hoger beroep dit oordeel van de Rechtbank.

X heeft eerst ter zitting van het Hof toegelicht waarom de onderbouwende grondtransacties naar zijn mening geen reële vergelijkingen betreffen. Het Hof acht deze eerst ter zitting gegeven feitelijke toelichting van X tardief. Hij had deze onderbouwing eerder in de stukken naar voren kunnen en moeten brengen, zodat de wederpartij daarop had kunnen reageren.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
22 november 2022
Rolnummer
21/01667
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:10107
NLF-nummer
NLF 2022/2427
Aflevering
8 december 2022
bwbr0007119&artikel=17,bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina