Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(11)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(3)
  • Recent(3)

Deze conclusie van A-G Niessen handelt over de vraag of kosten ter voorkoming van (derden)beslaglegging op de uitkering, aftrekbare kosten vormen in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001.

X (belanghebbende) heeft in 2018 op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangen van de gemeente Q van € 15.269. Hij heeft in zijn aangifte IB/PVV 2018 incassokosten en advocaatkosten, telefoonkosten, vervoerskosten en kosten van een ondernemersplan in mindering gebracht op de uitkering. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van het belastbare inkomen uit werk en woning voor de aanslag IB/PVV 2018 slechts rekening gehouden met aftrek specifieke zorgkosten.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat X niet is geslaagd in het leveren van het van hem verlangde bewijs om aannemelijk te maken dat sprake is van aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001. Met betrekking tot de incassokosten en advocaatkosten, die zien op het sluiten van een betalingsregeling met de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders ter voorkoming van een derdenbeslag op de uitkering, heeft het Hof overwogen dat dit in het onderhavige geval geen kosten zijn die gemaakt zijn tot verwerving, inning en behoud van de uitkering. Het Hof heeft daartoe overwogen dat een eventueel derdenbeslag het recht van X op de uitkering zelf onverlet laat.

X heeft met verschillende klachten cassatieberoep ingesteld. A-G Niessen geeft de Hoge Raad in overweging om het cassatieberoep ongegrond te verklaren. Volgens de A-G volgt uit vaste jurisprudentie dat (advocaat)kosten gemaakt door de alimentatieplichtige in het kader van een echtscheiding geen ‘kosten tot behoud’ zijn, omdat de alimentatie aan de ex-echtgenote in de sfeer van de inkomensbesteding ligt en niet in de sfeer van de inkomensverwerving. De A-G meent dat dit evenzeer geldt voor de onderhavige incassokosten en advocaatkosten. De kosten die X heeft gemaakt ter voorkoming van een eventueel derdenbeslag, liggen immers in de bestedingssfeer van de uitkering.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
A-G
Datum instantie
13 mei 2022
Rolnummer
21/04086
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:449
Auteur(s)
Edwin Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/1185
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5070
bwbr0011353&artikel=3.108,bwbr0011353&artikel=3.108

X