Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(18)
  • Commentaar NLFiscaal(10)
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretarissen van SZW en Financiën hebben dit wetsvoorstel op 23 december 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. In navolging van de Wet waardeoverdracht klein pensioen maakt dit wetsvoorstel het voor pensioenuitvoerders mogelijk om ook op kleine pensioenen die zijn ontstaan om een andere reden dan ‘einde deelneming’ het recht op waardeoverdracht toe te passen. Daarnaast is in het wetsvoorstel opgenomen dat wanneer waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn, het ook mogelijk wordt om kleine pensioenen die ontstaan zijn om andere redenen dan baanwisseling bij pensioeningang en tussentijds – bij nieuwe kleine pensioenen – af te kopen. Tevens krijgen pensioenuitvoerders het recht om kleine nettopensioenen af te kopen. Tot slot wordt de mogelijkheid geboden om ook kleine nettolijfrentes af te kopen. In de uitvoeringstoets heeft de Belastingdienst aangegeven dat de in dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen uitvoerbaar zijn.

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
23 december 2021 e.v.
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
23 december 2021
Rolnummer
36 004
Auteur(s)
Carl Luijken
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/0212
Aflevering
27 januari 2022
Judoreg
NFB4792
bwbr0011353&artikel=3.133

X