Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(21)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(4)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) is houder van een Fiat kampeerwagen (het motorrijtuig). De Inspecteur heeft een naheffingsaanslag van € 447 en een 100% verzuimboete opgelegd omdat op 16 november 2020 met het motorrijtuig gebruik is gemaakt van de openbare weg tijdens een voor het motorrijtuig geldende schorsing.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de naheffingsaanslag en de verzuimboete terecht en naar de juiste hoogte zijn opgelegd.

X doet een beroep op psychische overmacht. Daartoe voert hij – kort gezegd – aan dat hij zich gedwongen voelde het motorrijtuig te verplaatsen zodat zijn kleindochter, die vanwege de op dat moment geldende corona-maatregelen in isolatie moest, kon verblijven in het motorrijtuig. De Rechtbank volgt dit betoog niet. Weliswaar heeft de Rechtbank begrip voor het handelen van X gezien de situatie waarin zijn familie zich bevond, maar dat neemt niet weg dat hij onterecht heeft verondersteld dat hij gebruik mocht maken van de openbare weg met het motorrijtuig. Daarnaast merkt de Rechtbank op dat de schulduitsluitingsgrond ‘psychische overmacht’ geen toepassing vindt in het kader van de belastingheffing en dus niet van belang is bij de vaststelling van een naheffingsaanslag. De naheffingsaanslag is terecht en naar de juiste hoogte opgelegd.

De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat de boete met 75% tot € 111 moet worden verminderd gezien de persoonlijke omstandigheden van X. De Rechtbank acht de aldus verminderde boete passend en geboden.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
28 november 2019 t/m 27 november 2020
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
22 december 2021
Rolnummer
21/1306
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6603
NLF-nummer
NLF 2022/0146
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0006324&artikel=35

X