Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(96)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(9)
  • Recent(14)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (nv; belanghebbende) is een in België gevestigde betaaldvoetbalorganisatie (BVO). In 2010 heeft X drie bij haar onder contract staande spelers (1, 2 en 3) uitgeleend aan in Nederland gevestigde BVO’s.

In geschil is een aan X opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting over het tijdvak 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Het betreft loonbelasting over bedragen die aan de drie spelers periodiek als tekengeld zijn uitbetaald en over een bedrag van € 350.000 dat aan speler 2 eenmalig als tekengeld is toegekend.

Hof Arnhem-Leeuwarden acht aannemelijk dat de overeengekomen tekengelden een beloning zijn voor de werkzaamheden die de speler naar verwachting in de contractperiode zal verrichten. Aangezien bij aanvullende overeenkomsten is geregeld dat deze werkzaamheden in Nederland (zullen) worden verricht, behoren zij tot het belastbare inkomen uit werk en woning (artikel 7.2 Wet IB 2001) en tot de inkomsten uit de persoonlijke werkzaamheden in Nederland in de hoedanigheid van sportbeoefenaar (artikel 17 Verdrag Nederland-België).

Ten aanzien van het aan speler 2 eenmalig toegekende bedrag heeft X ter zitting van het Hof erkend dat het tekengeld op 30 juli 2010 vorderbaar en tevens inbaar is geworden en daarmee is genoten. Van het bedrag is € 3.500 toe te rekenen aan een niet in Nederland gespeelde wedstrijd. Nederland heeft het heffingsrecht over (11/12 × € 350.000) – € 3.500, ofwel € 317.333. De hierover verschuldigde belasting is terecht begrepen in een naheffingsaanslag over een tijdvak waarin 30 juli 2010 viel.

De Inspecteur heeft ter zitting erkend dat de wettelijke bepalingen niet in de weg staan aan toepassing van de 30%-regeling. Met inachtneming van de oordelen van het Hof en toepassing van de 30%-regeling is de naheffingsaanslag, zoals deze luidt na de vermindering bij de uitspraak op bezwaar, te laag.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2010
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
18 mei 2021
Rolnummer
19/00599
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:4878
Auteur(s)
Dick Molenaar
All Arts Belastingadviseurs/Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/1204
Aflevering
17 juni 2021
Judoreg
NFB4396
bwbr0002471&artikel=10,bwbr0002471&artikel=10

X