Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is voor het jaar 2021 aangeslagen als gebruiker van een onroerende zaak waarin een geldautomaat zit. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is vastgesteld op € 6.000. De aanslag OZB gebruiker niet-woning bedraagt € 10,28. X was in 2021 echter geen eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak.

De Heffingsambtenaar van de gemeente Schiermonnikoog heeft het bezwaar gegrond verklaard. Daarbij is de beschikking vernietigd en is een proceskostenvergoeding toegekend van € 132,50.

In geschil is de proceskostenvergoeding.

De Heffingsambtenaar heeft in het verweerschrift aangegeven dat abusievelijk is vergeten aan X een vergoeding voor het bijwonen van de hoorzitting toe te kennen.

Rechtbank Noord-Nederland stelt vast dat geen geschil meer bestaat over de hoogte van de proceskostenvergoeding in bezwaar. Deze wordt vastgesteld op grond van het Bpb op € 296. Gelet hierop is het beroep gegrond.

De Rechtbank merkt op dat zij volstrekt niet kan begrijpen dat X en haar gemachtigde over deze WOZ-beschikking en daaruit voortvloeiende aanslag OZB van € 10,28 tot en met de Rechtbank hebben geprocedeerd. Dit, omdat aanstonds duidelijk was dat beide niet voor X bestemd waren. Het geringe misverstand over dat X nog als gebruiker was aangemerkt, had toch opgelost kunnen en, met inachtneming van enige maatschappelijke verantwoordelijkheid, moeten worden met één enkel telefoontje naar de Heffingsambtenaar. Dat geldt evenzeer voor de abusievelijk onjuist berekende proceskostenvergoeding in bezwaar, mede gelet op de hoogte van het griffierecht van € 365.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
7 maart 2023
Rolnummer
22/1030
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2023:860
NLF-nummer
NLF 2023/0580
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina