Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft sinds 1 januari 2008 in de vorm van een eenmanszaak een administratiekantoor geëxploiteerd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan X naheffingsaanslagen omzetbelasting en boetes opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de naheffingsaanslagen in stand gelaten. De boetes waren door Rechtbank Gelderland met 20% gematigd omdat de redelijke termijn is overschreden. Volgens het Hof is de overschrijding in de bezwaar- en beroepsfase drieënhalve maand langer dan de Rechtbank heeft vastgesteld. Het Hof ziet hierin evenwel geen aanleiding om de boetes verder te matigen. De redelijke termijn is in hoger beroep niet overschreden, zodat ook hierin geen grond is gelegen voor een verdere matiging. Het hoger beroep is ongegrond verklaard.

X heeft tegen de uitspraak van het Hof cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond.

Het tijdsverloop vanaf indiening van het cassatieberoep tot het moment dat de Hoge Raad in deze zaak arrest wijst, levert wat de cassatieprocedure betreft een overschrijding op van de redelijke termijn. De overschrijding van de redelijke termijn bedraagt minder dan zes maanden.

Wat betreft de naheffingsaanslagen (en beschikkingen inzake belastingrente) leidt dit niet tot toekenning van een vergoeding voor immateriële schade, omdat X daarom niet heeft verzocht.

Voor de boetebeschikking met betrekking tot de periode van 1 maart tot en met 31 december 2008 ziet de Hoge Raad geen aanleiding om aan de overschrijding van de redelijke termijn in de cassatiefase gevolgen te verbinden. Omdat de boete minder beloopt dan € 1.000 is met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op artikel 6 EVRM de verdragsschending voldoende gecompenseerd.

De boetes met betrekking tot de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011 belopen elk meer dan € 1.000. Deze boetes worden wegens overschrijding van de redelijke termijn verminderd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2008, 2009-2011
Instantie
HR
Datum instantie
10 februari 2023
Rolnummer
21/00197
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:175
Auteur(s)
N. Cohen MSc
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2023/0517
Aflevering
9 maart 2023
Judoreg
NFB5646

Naar de bovenkant van de pagina