Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X is eigenaar en gebruiker van een melkveehouderij, bestaande uit een woning, een ligboxenstal en grond. In geschil is de vaststelling van de Woz-waarde (gebruikersdeel) en de hoogte van de aanslag ozb voor het jaar 2012.
Hof Den Bosch is bij de berekening van de heffingsgrondslag voor het gebruikersdeel uitgegaan van de getaxeerde waarde van € 871.058 (minus de woondelenvrijstelling van € 310.462 ex art. 220e GW), in plaats van de bij uitspraak op bezwaar verlaagde WOZ-waarde van € 780.000.
Dat is onjuist, oordeelt de Hoge Raad op het cassatieberoep van X.
De heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen is dan de WOZ-waarde van € 780.000 minus € 310.462 = € 469.538.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2012
Instantie
HR
Datum instantie
3 juni 2016
Rolnummer
15/04471
ECLI
ECLI:NL:HR:2016:1040
bwbr0005416&artikel=220e,bwbr0005416&artikel=220

Naar de bovenkant van de pagina