Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

A-G Ettema heeft conclusie genomen in zes vergelijkbare kansspelbelastingzaken. Zij heeft hierbij een gemeenschappelijke bijlage uitgebracht (ECLI:NL:PHR:2019:1415).

In de onderhavige zaak is in geschil of de houder van via de website PokerStars.eu gespeelde pokerspelen in de EU (Malta) of daarbuiten (het eiland Man) is gevestigd en hoe de bewijslast dienaangaande moet worden verdeeld. Als de houder in Malta is gevestigd, is heffing van kansspelbelasting op grond van de huidige wetgeving van X (belanghebbende) in strijd met de EU-vrijheid van dienstenverkeer.

Volgens verwijzingshof Den Bosch rust op X de bewijslast om aannemelijk te maken dat de houder van het kansspel op Malta is gevestigd. Het heeft geoordeeld dat gelet op de aard van online pokerspelen, voor de vraag wie de houder en derhalve organisator van het online pokerspel is, dient te worden aangesloten bij de initiatiefnemer. Aannemelijk is dat de vennootschap op Malta, Rationale Gaming, op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid de feitelijke organisatie van het spel voor de Nederlandse spelers op zich heeft genomen en in dit geval als houder is aan te merken. Heffing van kansspelbelasting over de behaalde resultaten via PokerStars.eu is volgens het Hof dan in strijd met artikel 57 VWEU en dient achterwege te blijven.

De staatssecretaris van Financiën heeft cassatieberoep ingesteld en volgens de A-G is dat gegrond. De A-G concludeert in punt 4.10 van de gemeenschappelijk bijlage dat de zeggenschap over de organisatie van een kansspel die de houder daarvan moet hebben, de belangrijkste, strategische beslissingen daaromtrent omvat. Door aan te sluiten bij de initiatiefnemer heeft het Hof een andere maatstaf aangelegd. Als het Hof van een juiste maatstaf is uitgegaan, kan de A-G uit de motivering niet of althans onvoldoende opmaken dat Rational Gaming de belangrijkste, strategische beslissingen neemt over het pokerspel dat spelers (uiteindelijk) spelen via de website PokerStars.eu. De zaak moet opnieuw worden verwezen, aldus de A-G.

Ook het (voorwaardelijke) incidentele beroep in cassatie van X is gegrond.

In punt 5.10 van de gemeenschappelijke bijlage concludeert de A-G dat de bewijslast, dat de heffing van kansspelbelasting ter zake van een buitenlands internetkansspel geen inbreuk maakt op de vrijheid van dienstenverkeer, bij de Inspecteur hoort te berusten.

Zie ook de idem-zaken (NLF 2020/0476 t/m NLF 2020/0480).

Metadata

Rubriek(en)
Kansspelbelasting
Belastingtijdvak
januari 2015
Instantie
A-G
Datum instantie
31 december 2019
Rolnummer
19/00773
ECLI
ECLI:NL:PHR:2019:1378
Auteur(s)
Bas Jongmans
Gaming Legal Group
NLF-nummer
NLF 2020/0425
Aflevering
20 februari 2020
Judoreg
NFB3069
bwbv0001506&artikel=57

Naar de bovenkant van de pagina