Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) bouwt een nieuwbouwproject in Muiden, dat bestaat uit 1.300 woningen en 28.380 m2 aan voorzieningen. Voor de verschillende deelprojecten heeft X omgevingsvergunningen aangevraagd. Het totale project zou ongeveer zes jaar beslaan.

Op 22 september 2018 heeft de Heffingsambtenaar ter zake van een deelproject een legesaanslag ter hoogte van € 124.224,23 opgelegd. Daarbij is een legespercentage van 2,75% van de bouwkosten en aanlegkosten gehanteerd. Dat percentage is gebaseerd op een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de grond.

X voert aan dat de legesverordening voor 2018 onverbindend verklaard moet worden, omdat de opbrengstlimiet is overschreden.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft X, evenals in eerste instantie Rechtbank Midden-Nederland, geen gelijk. Het Hof is van oordeel dat de opbrengstlimiet niet is overschreden en verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
21/00369
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:6281
NLF-nummer
NLF 2022/1574
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0005416&artikel=229b,bwbr0005416&artikel=229b

Naar de bovenkant van de pagina