Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de wetsvoorstellen behorende tot het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024, aan de Eerste Kamer aangeboden. De Eerste Kamer heeft nog de mogelijkheid voor een tweede schriftelijke ronde. De inbrengdatum hiervoor is 28 november 2023. De antwoorden zullen dan op 1 december 2023 aan de Eerste Kamer worden aangeboden.

De leden van de fracties van de Eerste Kamer hebben veel vragen gesteld naar aanleiding van het bijna unaniem (alle partijen behalve de VVD stemden voor) door de Tweede Kamer aangenomen amendement van het lid Omtzigt c.s. over de beperking van de 30%-regeling. De vragen zien met name op de zorgen die partijen lijken te hebben over de gevolgen voor het vestigingsklimaat en de slagkracht van Nederlandse organisaties op de internationale arbeidsmarkt. Diverse bedrijven en organisaties hebben hun zorgen geuit over de impact van de versobering van de 30%-regeling; van grote internationale bedrijven tot de startup-sector en van onderwijsorganisaties tot de Nederlandse topsport.

Ook wordt veelvuldig gevraagd naar het evalueren van de 30%-regeling, hetgeen komend jaar op de agenda staat.

In de beantwoording geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet de voorkeur had de evaluatie af te wachten alvorens verdere versoberingen van de 30%-regeling voor te stellen, maar dat de evaluatie nu zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd, zodat de uitkomsten nog kunnen worden betrokken bij het Belastingplan 2025. Er zijn verschillende signalen dat er onduidelijkheid bestaat over de technische uitwerking van het amendement. In de antwoorden worden deze onduidelijkheden ten aanzien van de toepasselijkheid van het overgangsrecht en wanneer een lager percentage dan 30% gaat gelden, zo veel mogelijk weggenomen.

Ook zijn er vragen gesteld over de partiële buitenlandse belastingplicht, zowel ten aanzien van de bekendheid met mogelijk misbruik als de gevolgen van het afschaffen voor het vestigingsklimaat. In de beantwoording geeft de staatssecretaris aan dat de keuzeregeling partiële belastingplicht voor de uitvoering complex is en dat de Belastingdienst geen beschikbare gegevens heeft om het al dan niet door de belastingplichtige aangegeven buitenlands vermogen en vermogensinkomsten te verifiëren. Dat is samen met de nog onbekende gevolgen van het afschaffen voor het vestigingsklimaat ook de reden dat het kabinet de evaluatie van de keuzeregeling (planning 2025) af wenste te wachten alvorens de regeling aan te passen / af te schaffen.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2024
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 november 2023
Rolnummer
36 418; 36 419; 36 420; 36 421; 36 422; 36 423; 36 424; 36 425; 36 426; 36 427; 36 428; 36 429; 36 430; 36 431; 36 432; 36 369; 36 342
NLF-nummer
NLF 2023/2634
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina