Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(88)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(6)

X (belanghebbende) fungeert als tussenpersoon voor houthandelaren in Suriname die zaken doen met afnemers in Azië. Hij woonde in 2015 en 2016 in Nederland.

De vergoedingen die X verkrijgt als tussenpersoon voor de door hem verrichte bemiddelingsdiensten worden in Suriname door de opdrachtgevers contant betaald aan vrienden en/of familie van X. Zij nemen de vergoedingen vervolgens mee naar Nederland, waarna X deze vergoedingen stort op zijn bankrekening.

X houdt geen administratie bij van zijn bemiddelingsdiensten. Er zijn geen overeenkomsten, facturen of kwitanties.

X heeft ter zake van zijn bemiddelingsdiensten in zijn aangifte IB/PVV 2015 € 15.000 aangegeven als (netto)resultaat uit overige werkzaamheden (row) en in zijn aangifte IB/PVV 2016 heeft hij een (netto-)row aangegeven van € 15.400.

In 2015 heeft X in totaal € 37.160 contant op zijn bankrekening gestort en in 2016 in totaal € 34.670.

De Inspecteur heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de stortingen op de bankrekening het row gecorrigeerd met een bedrag van resp. € 22.805 (2015) en € 17.670 (2016).

X stelt dat een deel van de stortingen leningen zijn, maar maakt dit niet aannemelijk. De Inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat X inkomsten heeft genoten die hij niet in zijn aangiften IB/PVV 2015 en 2016 heeft verantwoord. Dat X zoals hij stelt geen administratieplichtige is als bedoeld in artikel 52 AWR, doet hieraan volgens Hof Den Haag niet af. X dient op enigerlei wijze inzicht te verschaffen in de herkomst van de contante stortingen op zijn bankrekening.

Het hoger beroep is uitsluitend gegrond omdat Rechtbank Den Haag het beroep tegen de (navorderings)aanslagen Zvw ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
3 november 2021
Rolnummer
21/00209; 21/00210
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2021:2365
NLF-nummer
NLF 2021/2440
Aflevering
23 december 2021
bwbr0002320&artikel=52

X