Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (bv; belanghebbende) is een internationale onderneming actief in de veredeling, productie, bewerking, marketing en verkoop van groentezaden. De zaden van diverse groentegewassen zoals ui, radijs, bloemkool, broccoli en komkommer worden wereldwijd verkocht.

In geschil is een aan X uitgereikte utb van € 302.227,57, zijnde € 292.914,23 aan douanerecht en € 9.313,34 aan rente op achterstallen. De utb is uitgereikt voor door de Inspecteur gestelde overschrijdingen van de op grond van de vergunning toegestane hoeveelheid onder de regeling AV/T (douanevergunning actieve veredeling terugbetalingssysteem) en AV (vergunning actieve veredeling met toepassing van het schorsingssysteem) te plaatsen invoergoederen in de periode van 3 september 2015 tot en met 28 december 2017.

Rechtbank Noord-Holland verwerpt het standpunt van X dat het verdedigingsbeginsel is geschonden.

Volgens de Rechtbank is voldoende duidelijk dat de in de vergunning genoemde hoeveelheid van 120.000 kilogram de toegestane hoeveelheid is voor de gehele geldigheidsduur van de vergunning (van drie jaar) en dat deze hoeveelheid niet de jaarlijks toegestane hoeveelheid is. Hieruit volgt dat X de voorwaarden van de vergunning heeft geschonden. Voor de overschrijdingen is naar het oordeel van de Rechtbank een douaneschuld ontstaan op grond van artikel 204, lid 1, CDW onderscheidenlijk artikel 79, lid 1, onder c, DWU. De utb is terecht uitgereikt.

Het beroep is alleen gegrond voor wat betreft de rente op achterstallen die is berekend over de douaneschuld die is ontstaan vóór 1 mei 2016. Het vóór 1 mei 2016 geldende CDW kende geen rente op achterstallen.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
3 september 2015 t/m 28 december 2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
4 mei 2022
Rolnummer
19/3114
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:4260
NLF-nummer
NLF 2022/1079
Aflevering
2 juni 2022

X