Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet vliegbelasting’ (35 205) op 1 april 2020 aangenomen, maar of het wetsvoorstel op 1 januari 2021 in werking treedt is onzeker. In een brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris aan dat de coronacrisis – zoals bekend – ook zware gevolgen heeft voor de luchtvaartsector, waarbij de ontwikkelingen in de komende periode nog zeer onzeker zijn. Dat roept volgens de staatssecretaris de vraag op wat dit betekent voor de invoering van de voorgestelde vliegbelasting per 1 januari 2021, zoals beoogd in het regeerakkoord.

Het wetsvoorstel voorziet in inwerkingtreding van de vliegbelasting op een bij Koninklijk Besluit vast te stellen tijdstip. Achtergrond is dat op deze manier tot het laatste moment rekening kan worden gehouden met de mogelijke totstandkoming van een Europese belasting op luchtvaart. Het betekent ook dat een latere inwerkingtreding mogelijk is als gevolg van de coronacrisis, aldus de staatssecretaris.

De Eerste Kamer is als gevolg van de uitbraak van het coronavirus voor het laatst op dinsdag 10 maart 2020 fysiek bijeengekomen en werkt op dit moment op commissieniveau digitaal. Hoe de verdere plenaire behandeling van dit wetsvoorstel aldaar zal gaan verlopen, is nog niet bekend.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
1 april 2020
Rolnummer
35 205
NLF-nummer
NLF 2020/0886
Aflevering
9 april 2020

Naar de bovenkant van de pagina