Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) was tot 1 juni 2005 werkzaam en woonachtig in Nederland. Kort daarna heeft hij zich in Indonesië ingeschreven op een adres aldaar. Per 24 oktober 2008 heeft X zich in Indonesië laten uitschrijven en heeft hij zich in België ingeschreven op een adres aldaar. Deze verhuizing heeft X niet doorgegeven aan de Belastingdienst.

In geschil zijn aan X opgelegde aanslagen IB/PVV 2012 tot en met 2015 en verzuimboetes.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Inspecteur bij verzending van de aanslagen uit mocht gaan van het laatst bij hem bekende adres. Voor een rechtsgeldige bekendmaking van de aanslagen is evenwel van belang dat de aanslagen correct zijn geadresseerd aan het volledige adres waar de Inspecteur van uit mocht gaan. Slechts voor de aanslagen IB/PVV 2014 en 2015 is daaraan voldaan.

De aanslagen IB/PVV 2012 en 2013 (en boetes) worden vernietigd, omdat deze niet binnen de aanslagtermijn rechtsgeldig zijn bekendgemaakt.

X is niet op de juiste wijze uitgenodigd voor het indienen van de aangiften IB/PVV 2014 en 2015. De stelling van de Inspecteur dat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan, slaagt daarom niet en voorts worden de boetes voor die jaren vernietigd.

De Rechtbank oordeelt verder dat de Inspecteur terecht gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen voor de jaren 2014 en 2015. X is voor 33% aandeelhouder in een Nederlandse bv en daarnaast beherend vennoot van een Belgische cv. De Inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat de in België gevestigde cv naar Nederlandse maatstaven als transparant moet worden aangemerkt, dat X via de cv medebestuurder is van de in Nederland gevestigde bv en dat X werkzaamheden voor die bv heeft verricht.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012-2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
16 december 2022
Rolnummer
21/2549; 21/2550; 21/2551; 21/2552
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:7699
NLF-nummer
NLF 2023/0174
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0002320&artikel=11&lid=3,bwbr0002320&artikel=11&lid=3,bwbr0002471&artikel=12a,bwbr0002471&artikel=12a

Naar de bovenkant van de pagina