Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Bij besluit van 10 mei 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de aanvraag van appellante voor een subsidie op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 afgewezen.

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de aanvraag terecht afgewezen.

De regelgever heeft er, in verband met de uitvoerbaarheid en de beperking van de administratieve lasten, voor gekozen de aangifte omzetbelasting te gebruiken voor het bepalen van de omzet. Het CBb heeft in de uitspraak van 11 januari 2022 (21/605, ECLI:NL:CBB:2022:5) al geoordeeld dat dit geen onredelijk uitgangspunt is. De TVL biedt geen grondslag om af te wijken van deze berekeningswijze. Er staat wel een uitzondering in artikel 2.2.2, lid 6, TVL, maar die is hier niet van toepassing, omdat appellante omzetbelasting betaalt.

Het CBb is van oordeel dat de minister daarom in dit geval terecht voor het bepalen van het omzetverlies is uitgegaan van artikel 2.2.2, lid 5, TVL en in het verlengde daarvan van de gegevens van de Belastingdienst ten aanzien van de aangifte omzetbelasting van appellante.

Appellante heeft blijkens het overzicht van aangiften in het eerste kwartaal van 2019 in dat kwartaal een aangifte van (telkens) € 0 gedaan, evenals in het eerste kwartaal van 2021. De minister kon derhalve de aanvraag afwijzen vanwege het niet voldoen aan het vereiste van ten minste 30% omzetverlies. Dat appellante haar cliënten kennelijk slechts een paar keer per jaar factureert, is geen bijzondere omstandigheid die tot een ander oordeel dient te leiden. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2021
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum instantie
14 maart 2023
Rolnummer
22/552
ECLI
ECLI:NL:CBB:2023:134
NLF-nummer
NLF 2023/0655
Aflevering
23 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina