Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Deze internetconsultatie gaat over het volgende:

Belasting wordt aan de Nederlandse staat betaald via de Belastingdienst, maar ook aan de andere overheden: gemeenten, waterschappen en soms provincies. Als iemand echt geen belasting kan betalen kan diegene aan de overheid vragen of de belasting kan worden kwijtgescholden. De belasting hoeft dan niet betaald te worden. Om te kijken of iemand echt geen belasting kan betalen, kijkt de overheid naar zijn inkomen en spaargeld (vermogen). De gemeenten, provincies of waterschappen gebruiken hiervoor dezelfde regels die de Belastingdienst ook gebruikt: de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. In deze regels staat precies hoeveel inkomen of vermogen iemand mag hebben. Is het inkomen of vermogen hoger, dan wordt geen kwijtschelding verleend. Met de nieuwe ‘Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden’ kunnen de medeoverheden sommige van deze regels net iets soepeler maken. Iemand mag dan een iets hoger inkomen of vermogen hebben en toch nog kwijtschelding krijgen. De gemeenten, provincies of waterschappen moeten hier dan wel voor kiezen. Zij mogen namelijk zelf beslissen of ze de regels iets willen versoepelen.

De einddatum van deze consultatie is 30 januari 2022.

Rubriek(en)
Invordering
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
21 december 2021 t/m 30 januari 2022
Instantie
BZK
Datum instantie
21 december 2021
Auteur(s)
Jacques Raaijmakers
Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
NLF-nummer
NLF 2022/0018
Aflevering
6 januari 2022
Judoreg
NFB4739
bwbr0004770&artikel=26

X