Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden’ (36 102), op 17 november 2022 als hamerstuk aangenomen. Dit wetsvoorstel verbiedt trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitsrisico’s. Verboden wordt:

  • het aanbieden van doorstroomvennootschappen door trustkantoren aan cliënten;
  • trustdienstverlening betrokken bij derde-hoogrisicolanden of non-coöperatieve landen op belastinggebied.

Bovenstaande twee maatregelen en het verbod op trustdienstverlening aan rechtspersonen gevestigd in (Wit-)Rusland waren onderdeel van de Spoedwet trustkantoren.

Na advies van de Raad van State zijn de maatregelen opgeknipt. De reeds in werking getreden Spoedwet trustkantoren (36 080) bevat het verbod op trustdienstverlening aan (Wit-)Russische rechtspersonen.

Inwerkingtreding na instemming Eerste Kamer

Op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
17 november 2022
Rolnummer
36 102
NLF-nummer
NLF 2022/2326
Aflevering
24 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina